وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان  ابرکوه  لغایت 1/12/1393

 

ردیف

عنوان شاخص

شاخص

پایان سال 91

پایان سال 92

وضعیت لغایت  بهمن ماه سال93

عملکرد ابتدای سال93تاکنون

1

  مشغول بکارتلفن ثابت

شماره

19361

19916

20526

610

2

ضریب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

40.9

41.5

42.3

1

3

مشغول بکار تلفن ثابت روستایی

شماره

5267.0

5334

5406

72

4

ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی 

درصد

34

34

34

0.2

5

  مشغول بکارتلفن همراه

شماره

25800

26277

26403

126

6

ضریب نفوذ تلفن همراه

درصد

54.5

54.7

54.4

-0.3

7

 سایت BTS

تعداد

24.0

24.0

25.0

1

8

 سایت دیتا

تعداد

13

13

13

0

9

سایت دیتا uso

تعداد

0

0

3

3

10

مشغول بکار ADSL مخابرات

پورت

1103

1982

2918

936

11

 مراکز تلفن ثابت

تعداد

15

15

15

0

12

سایت GSM روستائی

تعداد

5

5

5

0

13

 روستاهای دارای ارتباط

تعداد

45

54

54

0

14

دفاتر ICT روستائی

تعداد

13

13

13

0

15

دفاتر خدمات ارتباطی شهری

تعداد

3

3

3

0

16

فیبر نوری

کیلومتر

74

74

101

27

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟