وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان  اردکان لغایت 1/12/1393

 

ردیف

عنوان شاخص

شاخص

پایان
سال 91

پایان
سال 92

وضعیت لغایت  بهمن ماه سال93

عملکرد ابتدای سال93 تاکنون

1

  مشغول بکارتلفن ثابت

شماره

31652

33548

34715

1167

2

ضریب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

39.0

42.1

43.1

1.0

3

مشغول بکار تلفن ثابت روستایی

شماره

4194

4399

4465

66

4

ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی 

درصد

29.6

31.0

31.2

0.2

5

  مشغول بکارتلفن همراه

شماره

28357

28685

28818

133

6

ضریب نفوذ تلفن همراه

درصد

35.9

35.9

35.8

-0.1

7

 سایت BTS

تعداد

50

53

59

6

8

 سایت دیتا

تعداد

9

13

22

9

9

سایت دیتا uso

تعداد

 

 

 

 

10

مشغول بکار ADSL مخابرات

پورت

1746

3185

4362

1177

11

 مراکز تلفن ثابت

تعداد

15

15

15

0

12

سایت GSM روستائی

تعداد

10

11

11

0

13

 روستاهای دارای ارتباط

تعداد

56

69

70

1

14

دفاتر ICT روستائی

تعداد

12

12

12

0

15

دفاتر خدمات ارتباطی شهری

تعداد

4

4

4

0

16

فیبر نوری

کیلومتر

405

526

533

7

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟