وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان  بافق لغایت 1/12/1393

 

 

ردیف

عنوان شاخص

شاخص

پایان سال91

پایان سال92

وضعیت لغایت  بهمن ماه سال93

عملکرد ابتدای سال93تاکنون

1

  مشغول بکارتلفن ثابت

شماره

16038

16391

16621

230

2

ضریب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

37.2

37.5

37.4

-0.1

3

مشغول بکار تلفن ثابت روستایی

شماره

2737

2562

2474

-88

4

ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی 

درصد

31.2

27.2

24.9

-2.3

5

  مشغول بکارتلفن همراه

شماره

18435

18794

18885

91

6

ضریب نفوذ تلفن همراه

درصد

42.9

43.0

42.4

-0.6

7

 سایت BTS

تعداد

28

30

32

2

8

 سایت دیتا

تعداد

4

4

4

0

9

سایت دیتا uso

تعداد

0

0

3

3

10

مشغول بکار ADSL مخابرات

پورت

870

1980

3304

1324

11

 مراکز تلفن ثابت

تعداد

6

7

7

0

12

سایت GSM روستائی

تعداد

7

7

7

0

13

 روستاهای دارای ارتباط

تعداد

41

46

48

2

14

دفاتر ICT روستائی

تعداد

6

6

6

0

15

دفاتر خدمات ارتباطی شهری

تعداد

3

3

3

0

16

فیبر نوری

کیلومتر

350

550

584

34

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟