وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان  تفت لغایت 1/12/1393

 

 

ردیف

عنوان شاخص

شاخص

پایان سال 91

پایان سال 92

وضعیت لغایت  بهمن ماه سال93

عملکرد ابتدای سال93تاکنون

1

 منصوبه تلفن ثابت

شماره

 

 

39089

809

1

  مشغول بکارتلفن ثابت

شماره

27757

28435

28907

472

2

ضریب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

62.1

64.2

65.8

1.6

3

مشغول بکار تلفن ثابت روستایی

شماره

17285

17493

17657

164

4

ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی 

درصد

62.7

64.1

65.3

1.2

5

  مشغول بکارتلفن همراه

شماره

16570

16703

16750

47

6

ضریب نفوذ تلفن همراه

درصد

37.1

37.2

38.1

0.9

7

 سایت BTS

تعداد

40

40

42

2

8

 سایت دیتا عادی

تعداد

19

22

22

0

9

سایت دیتا uso

تعداد

0

0

12

12

10

مشغول بکار ADSL مخابرات

پورت

987

1728

2636

908

11

 مراکز تلفن ثابت

تعداد

32

32

32

0

12

سایت GSM روستائی

تعداد

13

13

13

0

13

 روستاهای دارای ارتباط

تعداد

246

260

261

1

14

دفاتر ICT روستائی

تعداد

23

23

23

0

15

دفاتر خدمات ارتباطی شهری

تعداد

2

2

2

0

16

فیبر نوری

کیلومتر

470

476

523

47

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟