وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان  خاتم لغایت 1/12/1393

ردیف

عنوان شاخص

شاخص

پایان
سال91

پایان
سال 92

وضعیت لغایت  بهمن ماه سال93

عملکرد ابتدای سال93تاکنون

1

  مشغول بکارتلفن ثابت

شماره

11577

11991

12010

19

2

ضریب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

32.4

32.9

32.5

-0.4

3

مشغول بکار تلفن ثابت روستایی

شماره

3843

3904

3958

54

4

ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی 

درصد

27.6

28.0

28.4

0.4

5

  مشغول بکارتلفن همراه

شماره

12869

13091

13215

124

6

ضریب نفوذ تلفن همراه

درصد

36.0

35.8

35.8

0.0

7

 سایت BTS

تعداد

23

23

23

0

8

 سایت دیتا

تعداد

6

6

15

9

9

سایت دیتا uso

تعداد

 

 

 

 

10

مشغول بکار ADSL مخابرات

پورت

846

1350

2098

748

11

 مراکز تلفن ثابت

تعداد

15

15

15

0

12

سایت GSM روستائی

تعداد

7

7

7

0

13

 روستاهای دارای ارتباط

تعداد

49

122

122

0

14

دفاتر ICT روستائی

تعداد

13

13

13

0

15

دفاتر خدمات ارتباطی شهری

تعداد

2

2

2

0

16

فیبر نوری

کیلومتر

121

121

121

0

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟