وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان  مهریز  لغایت 1/12/1393

 

ردیف

عنوان شاخص

شاخص

پایان سال 91

پایان سال 92

وضعیت لغایت  بهمن ماه سال93

عملکرد ابتدای سال93تاکنون

1

  مشغول بکارتلفن ثابت

شماره

22599

23716

24381

665

2

ضریب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

51.3

53.9

55.4

1.6

3

مشغول بکار تلفن ثابت روستایی

شماره

9753

9672

9538

-134

4

ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی 

درصد

63.6

64.5

64.7

0.2

5

  مشغول بکارتلفن همراه

شماره

18764

19232

19428

196

6

ضریب نفوذ تلفن همراه

درصد

42.6

43.7

44.2

0.5

7

 سایت BTS

تعداد

36

36

36

0

8

 سایت دیتا

تعداد

12

12

13

1

9

سایت دیتا uso

تعداد

0

0

5

5

10

مشغول بکار ADSL مخابرات

پورت

793

1399

2510

1111

11

 مراکز تلفن ثابت

تعداد

15

15

15

0

12

سایت GSM روستائی

تعداد

7

7

7

0

13

 روستاهای دارای ارتباط

تعداد

63

73

73

0

14

دفاتر ICT روستائی

تعداد

12

12

12

0

15

دفاتر خدمات ارتباطی شهری

تعداد

2

2

2

0

16

فیبر نوری

کیلومتر

150

155

188

33

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟