وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان  میبد  لغایت 1/12/1393

 

ردیف

عنوان شاخص

شاخص

پایان سال 91

پایان سال 92

وضعیت لغایت  بهمن ماه سال93

عملکرد ابتدای سال93تاکنون

1

  مشغول بکارتلفن ثابت

شماره

34021

37462

38969

1507

2

ضریب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

40.2

41.4

42.3

0.9

3

مشغول بکار تلفن ثابت روستایی

شماره

2725

3357

3463

106

4

ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی 

درصد

28.8

30.5

31.3

0.7

5

  مشغول بکارتلفن همراه

شماره

29029

30620

30759

139

6

ضریب نفوذ تلفن همراه

درصد

34

33.8

33.4

-0.5

7

 سایت BTS

تعداد

30

37

37

0

8

 سایت دیتا

تعداد

7

11

12

1

9

سایت دیتا uso

تعداد

0

0

4

4

10

مشغول بکار ADSL مخابرات

پورت

2558

3902

5761

1859

11

 مراکز تلفن ثابت

تعداد

7

11

11

0

12

سایت GSM روستائی

تعداد

4

4

4

0

13

 روستاهای دارای ارتباط

تعداد

30

45

45

0

14

دفاتر ICT روستائی

تعداد

4

8

8

0

15

دفاتر خدمات ارتباطی شهری

تعداد

2

2

2

0

16

فیبر نوری

کیلومتر

101

192

219

27

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟