وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان  یزد لغایت 1/12/1393

 

ردیف

عنوان شاخص

شاخص

پایان سال 92

وضعیت لغایت  بهمن ماه سال93

عملکرد ابتدای سال93تاکنون

1

  مشغول بکارتلفن ثابت

شماره

304264

314868

10604

2

ضریب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

50.0

50.03

0.03

3

مشغول بکار تلفن ثابت روستایی

شماره

8812

9282

470

4

ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی 

درصد

27.5

28.8

1.3

5

  مشغول بکارتلفن همراه

شماره

832729

904664

71935

6

ضریب نفوذ تلفن همراه

درصد

136.9

146.2

9.2

7

 سایت BTS

تعداد

226

240

14

8

 سایت دیتا

تعداد

40

46

6

9

مشغول بکار ADSL مخابرات

پورت

34503

51445

16942

10

 مراکز تلفن ثابت

تعداد

20

20

0

11

سایت GSM روستائی

تعداد

6

6

0

12

 روستاهای دارای ارتباط

تعداد

36

36

0

13

دفاتر ICT روستائی

تعداد

12

12

0

14

دفاتر خدمات ارتباطی شهری

تعداد

43

43

0

15

فیبر نوری

کیلومتر

1200

1256

56

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟