وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان اردکان لغایت 1/1/1394

 

 

ردیف

عنوان شاخص

شاخص

پایان
سال 92

 پایان سال93

عملکرد ابتدای سال93 تاکنون

1

  مشغول بکارتلفن ثابت

شماره

33548

34100

552

2

ضریب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

42.1

42.3

0.2

3

مشغول بکار تلفن ثابت روستایی

شماره

4399

4470

71

4

ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی 

درصد

31.0

31.2

0.2

5

  مشغول بکارتلفن همراه

شماره

28685

28820

135

6

ضریب نفوذ تلفن همراه

درصد

35.9

35.8

-0.1

7

 سایت BTS

تعداد

53

60

7

8

 سایت دیتا

تعداد

13

22

9

10

مشغول بکار ADSL مخابرات

پورت

3185

4362

1177

11

 مراکز تلفن ثابت

تعداد

15

15

0

12

سایت GSM روستائی

تعداد

11

11

0

13

 روستاهای دارای ارتباط

تعداد

69

70

1

14

دفاتر ICT روستائی

تعداد

12

12

0

15

دفاتر خدمات ارتباطی شهری

تعداد

4

4

0

16

فیبر نوری

کیلومتر

526

533

7

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟