وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان بافق  لغایت 1/1/1394

 

 

 

ردیف

عنوان شاخص

شاخص

پایان سال92

 پایان سال93

عملکرد ابتدای سال93تاکنون

1

  مشغول بکارتلفن ثابت

شماره

16391

16696

305

2

ضریب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

37.5

37.5

0.0

3

مشغول بکار تلفن ثابت روستایی

شماره

2562

2486

-76

4

ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی 

درصد

27.2

24.9

-2.3

5

  مشغول بکارتلفن همراه

شماره

18794

18888

94

6

ضریب نفوذ تلفن همراه

درصد

43.0

42.4

-0.6

7

 سایت BTS

تعداد

30

34

4

8

 سایت دیتا

تعداد

4

8

4

10

مشغول بکار ADSL مخابرات

پورت

1980

3403

1423

11

 مراکز تلفن ثابت

تعداد

7

7

0

12

سایت GSM روستائی

تعداد

7

7

0

13

 روستاهای دارای ارتباط

تعداد

46

48

2

14

دفاتر ICT روستائی

تعداد

6

6

0

15

دفاتر خدمات ارتباطی شهری

تعداد

3

3

0

16

فیبر نوری

کیلومتر

550

584

34

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟