وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان تفت  لغایت 1/1/1394

 

 

ردیف

عنوان شاخص

شاخص

پایان سال 92

 پایان سال93

عملکرد ابتدای سال93تاکنون

1

 منصوبه تلفن ثابت

شماره

 

39089

809

1

  مشغول بکارتلفن ثابت

شماره

28435

28964

529

2

ضریب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

64.2

66.0

1.7

3

مشغول بکار تلفن ثابت روستایی

شماره

17493

17674

181

4

ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی 

درصد

64.1

65.4

1.3

5

  مشغول بکارتلفن همراه

شماره

16703

16754

51

6

ضریب نفوذ تلفن همراه

درصد

37.2

38.2

0.9

7

 سایت BTS

تعداد

40

42

2

8

 سایت دیتا

تعداد

22

34

12

10

مشغول بکار ADSL مخابرات

پورت

1728

2690

962

11

 مراکز تلفن ثابت

تعداد

32

32

0

12

سایت GSM روستائی

تعداد

13

13

0

13

 روستاهای دارای ارتباط

تعداد

260

261

1

14

دفاتر ICT روستائی

تعداد

23

23

0

15

دفاتر خدمات ارتباطی شهری

تعداد

2

2

0

16

فیبر نوری

کیلومتر

476

523

47

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟