وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان خاتم  لغایت 1/1/1394

 

 

ردیف

عنوان شاخص

شاخص

پایان
سال 92

 پایان سال93

عملکرد ابتدای سال93تاکنون

1

  مشغول بکارتلفن ثابت

شماره

11991

11645

-346

2

ضریب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

32.9

31.5

-1.4

3

مشغول بکار تلفن ثابت روستایی

شماره

3904

3775

-129

4

ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی 

درصد

28.0

27.0

-1.0

5

  مشغول بکارتلفن همراه

شماره

13091

13226

135

6

ضریب نفوذ تلفن همراه

درصد

35.8

35.8

0.0

7

 سایت BTS

تعداد

23

27

4

8

 سایت دیتا

تعداد

6

15

9

10

مشغول بکار ADSL مخابرات

پورت

1350

2138

788

11

 مراکز تلفن ثابت

تعداد

15

15

0

12

سایت GSM روستائی

تعداد

7

7

0

13

 روستاهای دارای ارتباط

تعداد

122

122

0

14

دفاتر ICT روستائی

تعداد

13

13

0

15

دفاتر خدمات ارتباطی شهری

تعداد

2

2

0

16

فیبر نوری

کیلومتر

121

121

0

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟