وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان مهریز  لغایت 1/1/1394

 

 

ردیف

عنوان شاخص

شاخص

پایان سال 92

 پایان سال93

عملکرد ابتدای سال93تاکنون

1

  مشغول بکارتلفن ثابت

شماره

23716

24532

816

2

ضریب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

53.9

55.8

2

3

مشغول بکار تلفن ثابت روستایی

شماره

9672

9560

-112

4

ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی 

درصد

64.5

64.9

0.44

5

  مشغول بکارتلفن همراه

شماره

19232

19441

209

6

ضریب نفوذ تلفن همراه

درصد

43.7

44.2

1

7

 سایت BTS

تعداد

36

39

3

8

 سایت دیتا

تعداد

12

18

6

9

سایت دیتا USO

تعداد

0

5

5

10

مشغول بکار ADSL مخابرات

پورت

1399

2583

1184

11

 مراکز تلفن ثابت

تعداد

15

15

0

12

سایت GSM روستائی

تعداد

7

7

0

13

 روستاهای دارای ارتباط

تعداد

73

73

0

14

دفاتر ICT روستائی

تعداد

12

12

0

15

دفاتر خدمات ارتباطی شهری

تعداد

2

2

0

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟