وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان میبد  لغایت 1/1/1394

 

 

ردیف

عنوان شاخص

شاخص

پایان سال 92

 پایان سال93

عملکرد ابتدای سال93تاکنون

1

  مشغول بکارتلفن ثابت

شماره

37462

38986

1524

2

ضریب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

41.4

42.2

0.8

3

مشغول بکار تلفن ثابت روستایی

شماره

3357

3487

130

4

ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی 

درصد

30.5

31.5

1.0

5

  مشغول بکارتلفن همراه

شماره

30620

30762

142

6

ضریب نفوذ تلفن همراه

درصد

33.8

33.3

-0.5

7

 سایت BTS

تعداد

37

38

1

8

 سایت دیتا

تعداد

11

16

5

9

سایت دیتا uso

تعداد

0

4

4

10

مشغول بکار ADSL مخابرات

پورت

3902

5795

1893

11

 مراکز تلفن ثابت

تعداد

11

11

0

12

سایت GSM روستائی

تعداد

4

4

0

13

 روستاهای دارای ارتباط

تعداد

45

45

0

14

دفاتر ICT روستائی

تعداد

8

8

0

15

دفاتر خدمات ارتباطی شهری

تعداد

2

2

0

16

فیبر نوری

کیلومتر

192

219

27

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟