وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان ابرکوه لغایت 1/2/1394

 

ردیف

عنوان شاخص

شاخص

پایان سال 92

 پایان سال93

وضعیت لغایت فروردین ماه 94

عملکرد ابتدای سال 94 لغایت فروردین ماه

1

  مشغول بکارتلفن ثابت

شماره

19916

20565

20650

85

2

ضریب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

41.5

42.3

42.5

0

3

مشغول بکار تلفن ثابت روستایی

شماره

5334

5406

5410

4

4

ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی 

درصد

34

34

34

0

5

  مشغول بکارتلفن همراه

شماره

26277

26407

26408

1

6

ضریب نفوذ تلفن همراه

درصد

54.7

54.3

54.3

0

7

 سایت BTS

تعداد

24

25

25

0

8

 سایت دیتا

تعداد

13

16

16

0

10

مشغول بکار ADSL مخابرات

پورت

1982

3018

3118

100

11

 مراکز تلفن ثابت

تعداد

15

15

15

0

12

سایت GSM روستائی

تعداد

5

5

5

0

13

 روستاهای دارای ارتباط

تعداد

54

49

49

0

14

دفاتر ICT روستائی

تعداد

13

13

13

0

15

دفاتر خدمات ارتباطی شهری

تعداد

3

3

3

0

16

فیبر نوری

کیلومتر

74

101

101

0

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟