وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان اردکان لغایت 1/2/1394

 

ردیف

عنوان شاخص

شاخص

پایان
سال 92

پایان سال93

وضعیت لغایت فروردین ماه 94

عملکرد ابتدای سال 94 لغایت فروردین ماه

1

  مشغول بکارتلفن ثابت

شماره

33548

34100

34245

145

2

ضریب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

42.1

42.3

42.5

0

3

مشغول بکار تلفن ثابت روستایی

شماره

4399

4470

4470

0

4

ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی 

درصد

31.0

31.2

31.2

0

5

  مشغول بکارتلفن همراه

شماره

28685

28820

28821

1

6

ضریب نفوذ تلفن همراه

درصد

35.9

35.8

35.8

0

7

 سایت BTS

تعداد

53

60

60

0

8

 سایت دیتا

تعداد

13

22

22

0

10

مشغول بکار ADSL مخابرات

پورت

3185

4362

4362

0

11

 مراکز تلفن ثابت

تعداد

15

15

15

0

12

سایت GSM روستائی

تعداد

11

11

11

0

13

 روستاهای دارای ارتباط

تعداد

69

70

70

0

14

دفاتر ICT روستائی

تعداد

12

12

12

0

15

دفاتر خدمات ارتباطی شهری

تعداد

4

4

4

0

16

فیبر نوری

کیلومتر

526

533

533

0

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟