وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان تفت لغایت 1/2/1394

 

 

ردیف

عنوان شاخص

شاخص

پایان سال 92

پایان سال 93

وضعیت لغایت فروردین ماه 94

عملکرد ابتدای سال 94 لغایت فروردین ماه

1

 منصوبه تلفن ثابت

شماره

 

 

39089

809

1

  مشغول بکارتلفن ثابت

شماره

28435

28964

28995

31

2

ضریب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

64.2

66.0

66.0

0

3

مشغول بکار تلفن ثابت روستایی

شماره

17493

17674

17688

14

4

ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی 

درصد

64.1

65.4

65.4

0

5

  مشغول بکارتلفن همراه

شماره

16703

16754

16755

1

6

ضریب نفوذ تلفن همراه

درصد

37.2

38.2

38.2

0

7

 سایت BTS

تعداد

40

42

42

0

8

 سایت دیتا

تعداد

22

34

34

0

9

مشغول بکار ADSL مخابرات

پورت

1728

2690

2744

54

10

 مراکز تلفن ثابت

تعداد

32

32

32

0

11

سایت GSM روستائی

تعداد

13

13

13

0

12

 روستاهای دارای ارتباط

تعداد

260

250

250

0

13

دفاتر ICT روستائی

تعداد

23

23

23

0

14

دفاتر خدمات ارتباطی شهری

تعداد

2

2

2

0

15

فیبر نوری

کیلومتر

476

523

523

0

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟