وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان مهریز لغایت 1/2/1394

 

 

ردیف

عنوان شاخص

شاخص

پایان سال 92

پایان سال93

وضعیت لغایت فروردین ماه 94

عملکرد ابتدای سال 94 لغایت فروردین ماه

1

  مشغول بکارتلفن ثابت

شماره

23716

24532

24602

70

2

ضریب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

53.9

55.8

56.0

0

3

مشغول بکار تلفن ثابت روستایی

شماره

9672

9560

9573

13

4

ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی 

درصد

64.5

64.9

65.0

0

5

  مشغول بکارتلفن همراه

شماره

19232

19441

19442

1

6

ضریب نفوذ تلفن همراه

درصد

43.7

44.2

44.2

0

7

 سایت BTS

تعداد

36

39

39

0

8

 سایت دیتا

تعداد

12

18

18

0

9

سایت دیتا USO

تعداد

0

5

5

0

10

مشغول بکار ADSL مخابرات

پورت

1399

2583

2583

0

11

 مراکز تلفن ثابت

تعداد

15

15

15

0

12

سایت GSM روستائی

تعداد

7

7

7

0

13

 روستاهای دارای ارتباط

تعداد

73

70

70

0

14

دفاتر ICT روستائی

تعداد

12

12

12

0

15

دفاتر خدمات ارتباطی شهری

تعداد

2

2

2

0

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد






نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟