وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان میبد لغایت 1/2/1394

 

ردیف

عنوان شاخص

شاخص

پایان سال 92

پایان سال93

وضعیت لغایت فروردین ماه 94

عملکرد ابتدای سال 94 لغایت فروردین ماه

1

  مشغول بکارتلفن ثابت

شماره

37462

38986

39081

95

2

ضریب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

41.4

42.2

42.3

0

3

مشغول بکار تلفن ثابت روستایی

شماره

3357

3487

3497

10

4

ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی 

درصد

30.5

31.5

31.6

0

5

  مشغول بکارتلفن همراه

شماره

30620

30762

30762

0

6

ضریب نفوذ تلفن همراه

درصد

33.3

33.3

33.3

0

7

 سایت BTS

تعداد

37

38

38

0

8

 سایت دیتا

تعداد

11

16

16

0

9

مشغول بکار ADSL مخابرات

پورت

3902

5795

5873

78

10

 مراکز تلفن ثابت

تعداد

11

11

11

0

11

سایت GSM روستائی

تعداد

4

4

4

0

12

 روستاهای دارای ارتباط

تعداد

42

42

42

0

13

دفاتر ICT روستائی

تعداد

8

8

8

0

14

دفاتر خدمات ارتباطی شهری

تعداد

2

2

2

0

15

فیبر نوری

کیلومتر

192

219

219

0

 

 

 

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟