وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان یزد لغایت 1/2/1394

 

 

ردیف

عنوان شاخص

شاخص

پایان سال 92

پایان سال93

وضعیت لغایت فروردین ماه 94

عملکرد ابتدای سال 94 لغایت فروردین ماه

1

  مشغول بکارتلفن ثابت

شماره

304264

316408

315869

-539

2

ضریب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

50.0

50.0

50.03

0

3

مشغول بکار تلفن ثابت روستایی

شماره

8812

9409

9435

26

4

ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی 

درصد

27.5

29.2

29.3

0

5

  مشغول بکارتلفن همراه

شماره

832729

918192

924822

6630

6

ضریب نفوذ تلفن همراه

درصد

136.9

148.2

149.3

1

7

 سایت BTS

تعداد

226

244

244

0

8

 سایت دیتا

تعداد

40

49

49

0

9

مشغول بکار ADSL مخابرات

پورت

34503

52407

53330

923

10

 مراکز تلفن ثابت

تعداد

20

20

20

0

11

سایت GSM روستائی

تعداد

6

6

6

0

12

 روستاهای دارای ارتباط

تعداد

36

31

31

0

13

دفاتر ICT روستائی

تعداد

12

12

12

0

14

دفاتر خدمات ارتباطی شهری

تعداد

43

43

43

0

15

فیبر نوری

کیلومتر

1200

1256

1256

0

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟