وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان اشکذر لغایت 1/2/1394

 

ردیف

عنوان شاخص

شاخص

پایان سال 92

پایان سال 93

وضعیت لغایت فروردین ماه 94

عملکرد ابتدای سال 94 لغایت فروردین ماه

1

  مشغول بکارتلفن ثابت

شماره

12338

12918

12962

44

2

ضریب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

40.1

41.2

41.3

0

3

مشغول بکار تلفن ثابت روستایی

شماره

5545

5872

5886

14

4

ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی 

درصد

40.7

42.5

42.6

0

5

  مشغول بکارتلفن همراه

شماره

16536

16637

16639

2

6

ضریب نفوذ تلفن همراه

درصد

53.8

53.0

53.0

0

7

 سایت BTS

تعداد

17

20

20

0

8

 سایت دیتا

تعداد

9

11

11

0

10

مشغول بکار ADSL مخابرات

پورت

1315

1972

2003

31

11

 مراکز تلفن ثابت

تعداد

10

10

10

0

12

سایت GSM روستائی

تعداد

10

10

10

0

13

 روستاهای دارای ارتباط (ثابت و موبایل)

تعداد

58

56

56

0

14

دفاتر ICT روستائی

تعداد

12

12

12

0

15

دفاتر خدمات ارتباطی شهری

تعداد

2

2

2

0

16

فیبر نوری

کیلومتر

37

37

37

0

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟