وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان بافق لغایت 1/3/1394

 

ردیف

عنوان شاخص

شاخص

پایان سال93

عملکرد سال 93

وضعیت لغایت اردیبهشت ماه 94

عملکرد ابتدای سال 94 لغایت اردیبهشت ماه

1

  مشغول بکارتلفن ثابت

شماره

16696

305

16765

69

2

ضریب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

37.5

0

37.6

0.2

3

مشغول بکار تلفن ثابت روستایی

شماره

2486

286

2493

7

4

ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی 

درصد

24.9

1.2

25.0

0.07

5

  مشغول بکارتلفن همراه

شماره

18888

94

18888

0.0

6

ضریب نفوذ تلفن همراه

درصد

42.4

-0.6

42.4

0

7

 سایت BTS

تعداد

34

4

34

0

8

 سایت دیتا

تعداد

8

4

8

0

9

مشغول بکار ADSL مخابرات

پورت

3403

1423

3555

152

10

 مراکز تلفن ثابت

تعداد

7

0

7

0

11

سایت GSM روستائی

تعداد

7

0

7

0

12

 روستاهای دارای ارتباط

تعداد

42

0

42

0

13

دفاتر خدمات ارتباطی شهری

تعداد

3

0

3

0

14

فیبر نوری

کیلومتر

584

34

584

0

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟