وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان خاتم لغایت 1/3/1394

 

ردیف

عنوان شاخص

شاخص

پایان
سال 92

 پایان سال93

وضعیت لغایت اردیبهشت ماه 94

عملکرد ابتدای سال 94 لغایت اردیبهشت ماه

1

  مشغول بکارتلفن ثابت

شماره

11991

11645

11685

40

2

ضریب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

32.9

31.5

31.6

0

3

مشغول بکار تلفن ثابت روستایی

شماره

3904

3775

3778

3

4

ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی 

درصد

28.0

27.0

27.1

0

5

  مشغول بکارتلفن همراه

شماره

13091

13226

13236

10

6

ضریب نفوذ تلفن همراه

درصد

35.8

35.8

35.8

0

7

 سایت BTS

تعداد

23

27

27

0

8

 سایت دیتا

تعداد

6

15

15

0

9

مشغول بکار ADSL مخابرات

پورت

1350

2138

2205

67

10

 مراکز تلفن ثابت

تعداد

15

15

15

0

11

سایت GSM روستائی

تعداد

7

7

7

0

12

 روستاهای دارای ارتباط

تعداد

119

119

119

0

13

دفاتر ICT روستائی

تعداد

13

13

13

0

14

دفاتر خدمات ارتباطی شهری

تعداد

2

2

2

0

15

فیبر نوری

کیلومتر

121

121

121

0

 

 

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟