وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان میبد لغایت 1/3/1394

 

ردیف

عنوان شاخص

شاخص

پایان سال93

وضعیت لغایت اردیبهشت ماه 94

عملکرد ابتدای سال 94 لغایت اردیبهشت ماه

1

  مشغول بکارتلفن ثابت

شماره

38986

39250

264

2

ضریب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

42.2

42.5

0

3

مشغول بکار تلفن ثابت روستایی

شماره

3487

3508

21

4

ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی 

درصد

31.5

31.7

0

5

  مشغول بکارتلفن همراه

شماره

30762

30762

0

6

ضریب نفوذ تلفن همراه

درصد

33.3

33.3

0

7

 سایت BTS

تعداد

38

38

0

8

 سایت دیتا

تعداد

16

16

0

9

مشغول بکار ADSL مخابرات

پورت

5795

5873

78

10

 مراکز تلفن ثابت

تعداد

11

11

0

11

سایت GSM روستائی

تعداد

4

4

0

12

 روستاهای دارای ارتباط

تعداد

42

42

0

13

دفاتر ICT روستائی

تعداد

8

8

0

14

دفاتر خدمات ارتباطی شهری

تعداد

2

2

0

15

فیبر نوری

کیلومتر

219

219

0

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟