جدول مقایسه ای وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان اشکذر لغایت مهر ماه سال  94
ردیف عنوان شاخص شاخص پایان سال 92 پایان سال 93 وضعیت لغایت مهرماه 94 عملکردابتدای سال 94 لغایت مهرماه
1   مشغول بکارتلفن ثابت شماره 12338 12918 13267 349
2 ضریب نفوذ تلفن ثابت   درصد 40.1 41.2 41.7 1
3 مشغول بکار تلفن ثابت روستایی  شماره 5545 5872 5999 127
4 ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی   درصد 40.7 42.5 43.1 1
5   مشغول بکارتلفن همراه شماره 16536 16637 16560 -77
6 ضریب نفوذ تلفن همراه  درصد 53.8 53.0 52.1 -1
7  سایت BTS تعداد 17 19 19 0
8  سایت دیتا  تعداد 9 11 11 0
10 مشغول بکار ADSL مخابرات  پورت 1315 1972 2169 197
11  مراکز تلفن ثابت  تعداد 10 10 10 0
12 سایت GSM روستائی تعداد 10 10 10 0
13  روستاهای دارای ارتباط (ثابت و موبایل) تعداد 58 56 56 0
15 دفاتر خدمات ارتباطی شهری تعداد 2 2 2 0
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟